Chính sách thanh toán

Hình thức thanh toán:

Thanh toán tiền mặt tại nhà khi nhận hàng:

Nếu địa điểm nhận hàng và địa điểm thanh toán là giống nhau thì chúng tôi sẽ thu tiền trực tiếp khi giao hàng cho Quý khách mà không cần Quý khách phải đặt cọc

Thanh toán bằng chuyển khoản:

Nếu địa điểm nhận hàng và địa điểm thanh toán khác nhau. Quý khách vui lòng thanh toán bằng hình thức chuyển khoản trước khi giao hàng.

Tài khoản thanh toán: 

Tên chủ tài khoản: Nguyễn Thanh Hải

Số tài khoản: 000006301381

Ngân hàng: Seabank